Tuloksia

Tuloksista löytyy seuraavat sivut:

Yhteenveto
=  Yhteenveto kertoo, mitkä ohjelmoinnin osa-alueet ovat saatujen kokemusten
perusteella helposti omaksuttavissa eri ikä-luokilla.

Tuloksia – 1-2 luokka
Tuloksia – 3-4 luokka
Tuloksia – 5-6 luokka
= Tuloksia- sivut sisältävät päiväkirjanomaisesti kerrottuna
koodikoulusta saadut kokemukset eri ikä-luokilla.