Tavoitteet

  1. Antaa ohjelmoinnin opetusta Raudaskosken alakoululla
  2. Antaa täydennyskoulutusta Raudaskosken opettajille
  3. Tarjota vapaa-ajan tekemistä teini-ikäisille

Toteutuminen

Koodikoulussa kokeiltiin ohjelmoinnin opetusta Raudaskosken alakoululla muun kouluopetuksen ohessa erilaisten leikkien ja ohjelmointiharjoitusten muodossa.
Kokeiluista kerättiin tietoa pitämällä päiväkirjaa oppituntien havainnoista, ja koodikoulun lopuksi oppilaille pidettiin palautekysely.  Kerätyn tiedon perusteella pystyttiin valitsemaan minkälaiset tehtävät soveltuvat parhaiten eri-ikäisille oppilaille. Koodikoulussa saavutetut tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä tältä sivustolta.

Raudaskosken koodikoulu toimi samalla Raudaskosken kyläkoulun opettajille ohjelmoinnin täydennyskoulutuksena. Oppitunneilla koodiope kertoi koodauksesta ja antoi oppilaille tehtävät luokan oman opettajan toimiessa avustajana. Näin toimittaessa luokan opettaja sai opetuksen ohessa perehdytystä ohjelmointiin, ja samalla itselleen uusia ideioita siitä, miten hän voisi ohjelmointia jatkossa opettaa. Lisäksi opettajille järjestettiin oma pienimuotoinen ”koodikoulu”, jossa käytiin opettajan näkökulmasta läpi ohjelmoinnin opettamista. Koodikoulun tuloksista käytiin pitämässä esittelyjä myös Ylivieskan ja lähialueen alakoulujen opettajille.

Kouluajan ulkopuolella järjestettävä Koodikerho suunnattiin yläkoululaisille, ja se pidettiin Raudaskosken koululla. Kerholaisista osa oli omalta kylältä, mutta osa kulki kerhossa Ylivieskasta käsin. Kerhon tavoite oli luoda uudenlaista vapaa-ajan tekemistä nuorisolle. Kerholaisille tehtiin palautekysely kerhon päätyttyä, ja yksi tärkeä vastaus siitä saatiin: kaikki kerholaiset haluaisivat jatkaa kerhoa.