OPS2016 ja Rauskin koodikoulu

Opetushallitus on hyväksynyt esiopetuksen-, perusopetuksen-, ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014.

Alla koottuina kohdat, joissa kerrotaan mitä OPS:n kohtaa kukin Rauskin koodikoulun sisällöistä toteuttaa:

Opetus vuosiluokilla 1–2

 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen:
  Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista (OPS 2016, 101).
  ==> Rauskin koodikoulussa:
  Rauskin-robo ja muun opetuksen parissa tehty tietokoneen yms. laitteiden käyttö
 • Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet:Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan (OPS 2016, 129).
  ==> Rauskin koodikoulussa:
  Karkkirobotin ohjelmointi ja testaus ilman tietokonetta, Ohjelmointiin liittyvät lautapelit, Hello Ruby- kirjan tehtävät (=tekijä Linda Liukas)

Opetus vuosiluokilla 3–6

 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5):Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista (OPS 2016, 157).
  ==> Rauskin koodikoulussa:
  Legorobottien ohjelmakoodin muuttaminen ja testaus.

 • Matematiikan opetuksen tavoitteet:
  T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 235).
  ==> Rauskin koodikoulussa:
  Graafinen ohjelmointi code.org sivustolla.
 • Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet:Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 235).
  ==> Rauskin koodikoulussa:
  Oman ohjelman/pelin toteutus Graafisella työkalulla code.org,
  Www-sivujen  ja blogitekstien tekeminen graafisella työkalulla.
 • Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota “hyvä” / arvosanaa kahdeksan varten:
  T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 239).
  Ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 239).
  Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 239).
  ==> Rauskin koodikoulussa:
  Oman ohjelman/pelin toteutus Graafisella työkalulla code.org
 • Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet:Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio (OPS 2016, 271).
  ==> Rauskin koodikoulussa:
  Legorobotin rakentaminen EV3 Mindstorm ja ohjelmointi.