Rauski-robo esittäytyy Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa

Rauski-robo ja koodiope ovat käyneet kertomassa alakoulun opettajille Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa sitä, miten koodausta voi opettaa pienille lapsille. Tunnelma esittelyjen aluksi on aina aika jännittynyt, kun opettajat ilmeisesti pohtivat mitähän hankalaa asiaa täältä on nyt tulossa…  Mutta esittelyn lopussa robotin ohjailu ja karkkirobotti harjoitukset tuovat hymyn huulille ja helpotuksen tunteen kaikille osallistujille.  Ilmassa leijuu ajatus: ”Voihan koodauksen alkeita sittenkin opettaa ilman, että opettaja olisi pitkän koulutuksen ohjelmointiin saanut saatikka, että osaisi itse koodailla ohjelmia.”

Koodikerhoideoita on viritelty näiden esittelyiden yhteydessä sekä ala- että yläkouluille. Toivottavasti saamme tämän koodikoulu-hankkeen kokemuksiin perustuvaa koodikerho- toimintaa alulle ensi syksynä Nivala-Ylivieska-Sievi akselilla. Isommilla paikkakunnillahan Suomessa on koodikerhoja aloiteltu jo 2014 vuodesta lähtien.

Rauskin kooodikoulun oppilaiden palautekyselyn tuloksia

Rauskin koodikoulun oppilaat täyttivät palautekyselyn. Tässä tuloksia: Palautekyselyn tuloksia

Koodiope on tyytyväinen palautteeseen, kiitos!

Yli 90% vastanneista (=81 oppilasta) oli sitä mieltä, että haluaisivat jatkaa koodikoulua. Ja noin kolmasosa olisi lisäksi kiinnostunut koodausleiristä. Se mitä haluttiin oppia jatkossa on pelien tekeminen ja internettiin julkaisut.

Koodiopella on kesäksi jo suunnitteilla jotain koodaukseen liittyvää tekemistä, onko se sitten päiväleiri vaiko pelikoodauksen alkeita – aika näyttää!

Rauski-robo kiittää oppilaita!

Internet on ollut Rauskin koodikoulussa 4-6 luokan oppilailla yksi aihe tänä keväänä. Oppilaat ovat julkaisseet blogi-tekstejä Raudaskylästä ja suunnitelleet ehdotuksia Raudaskylä logo- kilpailuun. Nämä tuotokset ovat nähtävissä Rauskin oppilas- blogissa internetissä. Käykäähän lukemassa, aivan ihania kirjoituksia!

Viitosluokkalaiset julkaisivat tänään tekstejä Rauskin oppilas- blogiin ja testailivat niiden ulkoasua älypuhelimillaan. Näppärästihän tämä kävi! Lisäksi oppilaat vastasivat älypuhelinten internetin avulla Rauskin koodikoulun Palautekyselyyn.
100% vastausten antajista oli sitä mieltä, että haluvat jatkaa koodikoulua 🙂

Muut oppilaat vastaavat Palautekyselyyn hiihtoloman jälkeen. Ja kyselyn tulokset julkaistaan myöhemmin Rauskin koodikoulun sivustolla.

Rauski-robon seikkailu Raudaskosken koulun oppilaiden kanssa on nyt päättynyt lukujärjestyksen mukaan. Koodikoulu-hanke kuitenkin vielä jatkuu huhtikuun loppuun asti, opettajien koodikoulun ja yhteenvetojen merkeissä.

RAUSKI-ROBO ja koodiope kiittävät Raudaskosken oppilaita!!

Mobiiliohjelmointia

Rauskin koodikoulussa kokeillaan myös mobiiliohjelmointia 4. – 6. luokkalaisten kanssa. On olemassa kolme tapaa tehdään mobiiliohjelmointia:

NATIIVI MOBIILISOVELLUS
Tarkoittaa puhelimeen netistä ladattavaa sovellusta.

WEB SOVELLUS
Internet- selaimelle tehty Web-sivusto, joka toimii kaikilla sekä älypuhelimissa, että tietokoneella.

HYBRIBI MOBIILISOVELLUS
Hybridi mobiilisovellus tarkoittaa web-sovellusta, jota kuitenkin ajetaan laitteissa omana erikseen asennettavana sovelluksena.

Näistä kolmesta vaihtoehdosta on kokeiltu helpointa tapaa eli Web sovellusta. Rauskin koodikoulun kokeilut on tehty WordPress-julkaisualustalla. Tuotoksia löytyy: https://rauskinoppilaat.wordpress.com/

Eli oppilaat ovat kirjoittaneet blogitekstejä, joita on yhdessä koodiopen kanssa julkaistu ym. blogiin. Rauskinoppilas-blogi on responsiivinen Web-sovellus. Responsiivisuus tarkoittaa, että sitä voi käyttää myös älypuhelimen internet selaimella (=osaa automaattisesti muuntaan sivun sopivaksi isommalle ja pienemmälle näytölle).

Legojen ohjelmointi 5. luokan kanssa

Viitosten kanssa on nyt alkuvuosi rakennettu legoja. Kolme Rapt3r- robottia on valmistunut. Tänään oli vuorossa robottien ohjelmointi. Hyvinhän se onnistui.

ev3ohjelmointi

Ohjelmointikaapeli kiinni roboon, ja kaapelin toinen pää läppäriin. Lego mindstorms Studio auki ja hommiin. Oppilaat saivat vapaasti ohjelmoida ryhmissä omalle robotilleen toimintoja. Toiset Rapt3r:t ääntelivät, ja yksi lauloi ukkonooa. Joku taas haukkasi sormesta, jos laittoi käden robotin silmien eteen, ja toinen yritti syödän seinän törmätessään siihen. Monenlaista kokeiltiin ja koettiin.

Tehtävän oppi oli, että robottien ohjelmointi ei ole mahdottoman vaikeaa. Robotteja on tulevaisuudessa yhä enemmän, ja nyt oppilaat tietävät, että koodari on se joka päättää mitä robotit osaavat tehdä!

Rauskin koodikoulun kevät

Rauskin koodikoulu jatkuu taas.

Nuorimmilla oppilaista on edessään mm.  Sokkelon ratkaisua code.org sivustolla. Angry birds hahmot laitetaan liikkumaan ohjelmoimalla.  Vanhemmat oppilaat eli nelosesta kuutoseen saavat nyt keväällä oppia Internetistä ja Internetiin julkaisemisesta. Tulemme myös laatimaan Rauskin koodikoulun oppilaiden kanssa koululle oman Netiketin. Internetin lisäksi viitoset ja kuutoset pääsevät rakentamaan Lego Mindstorms robotteja, ja myös ohjelmoimaan niitä.

Eli kaikenlaista kivaa on luvassa!

Koodia robotille – Lego Mindstorms EV3

Tällä viikolla aloitettiin tutustuminen Lego Mindstrorms EV3 sarjan robotteihin Rauskin koodikoulussa. Koodikerholaiset eli yläkouluikäiset ovat jo aiemmin syksyllä rakentaneet kaksi Track3r- mallista legorobottia. Nyt kolmos- ja nelosluokkalaiset pääsevät ohjailemaan älypuhelin- sovelluksella valmiita Track3reita.Track3r

Pelkään ohjailuun ei legojen kanssa värkkäilyä kuitenkaan  jätetä. Kolmos-nelosluokkalaiset pääsevät lisäksi katsomaan, miten kosketusanturille ja värintunnistusanturille tehdään koodia..

EV3

Viitos-kuutosluokat jo sitten rakentavat omia robotteja (=keväällä 2016), ja pääsevät kokeilemaan miten Track3rit puretaan ja kootaan niistä EV3Rstorm. Ja luonnollisesti EV3Rtormille tehdään myös koodia, jolla se herätetään elämään!

Rauskin koodikoulun puitteissa koululle on hankittu kolme sarjaa EV3- legoja. Sponsorointitukea legoihin ovat antaneet seuraavat ohjelmistokehityksen yritykset: Dataseppä, Ohjelmointi Asko Rajamäki, Pehutec ja RDVelho.